Charlotta Träff

Equiopat

Telefon: 070-856 23 61

Email: [email protected]

Adress: Norrhult Asplund 1, 590 78 Vreta Kloster

Charlotta Träff är utbildad equiopat och har jobbat med Swedish Fascia Vibes sedan 2018.

Idag jobbar Charlotta med Swedish Fascia Vibes i syfte att förebygga och undvika skador, samt vårda och ta hand om det friska i kroppen och sinne.

Hon utgår från Vreta Kloster i Östergötlands län.