Johanna Erasmie

Equiopat

Telefon: 073-242 86 41

Email: [email protected]

Adress: Palmgrensväg 9b, 519 96 Fotskäl

Johanna Erasmie är utbildad equiopat och har jobbat med Swedish Fascia Vibes sedan 2017.

Idag jobbar Johanna med Swedish Fascia Vibes i syfte att förebygga och undvika skador, samt vårda och ta hand om det friska i kroppen och sinne.

Hon utgår från Fotskäl i Västra Götalands län.