Frågor och svar om utbildning i Swedish Fascia Vibes av hästar

Intresset har varit jättestort kring vår nya utbildning – och vi har fått en mängd frågor. Vi tänkte därför passa på att adressera några av dessa här.

1. Vilka lärare har ni på kursen?

Huvudlärare på kursen är Camilla Ranje Nordin, husdjursagronom, massör och equifysioterapeut. Camilla har även varit lärare på naturbruksprogrammets häst- djur- och hundinriktning i 20 år, där hon i huvudsak undervisat i anatomi, fysiologi, djursjukvård, sjukdomslära, utfodring, mikrobiologi, genetik och avel.

2. I vilken grad kommer ni lära ut regler och lagar för hästbehandling?

Vi lägger stor vikt på att lära ut de regler och lagar som gäller för behandling av hästar. Under NIVÅ 1 går vi på ett mer övergripande sätt igenom när man får och inte får behandla. Under NIVÅ 1 går vi igenom följande:

Indikationer (när det är bra att behandla):

Efter arbete som återhämtning, regelbundet underhåll, spänningar, rörelsestörningar, stela leder, gallor, svullnader (försiktig vid värme, ej direkt på), ovillig, trött i arbete, dålig cirkulation, ödem, nervösa hästar/spända hästar, efter skada, rehab, subakuta skedet (ej akut utan veterinär rek), torr hud och päls, torra hovar.

Kontraindikationer (när man inte ska behandla):

Hälta (veterinärkoll först!) infektion, feber, akut skada med blödning (kan ev behandla runt om), vaccination, avmaskning, viss medicinering (kolla med behandlande veterinär), smittsamma hudsjukdomar, koliksymptom, dräktighet (försiktig!), akut lungblödare.

Du hittar hela föreläsningen “Behandling, regler och lagar här”

Under NIVÅ 1 betonar vi när man absolut inte får behandla en häst utan att först kolla med veterinär (t.ex. hälta) och vi lär inte ut symptombehandling alls. Vi lär ut behandling för att öka rörlighet och avslappning, inte för att lösa problem.

Vi betonar också redan under NIVÅ 1 vikten av att ta ansvar och utöva sunt förnuft – vilket vi inte trodde skulle behövas till en början, men då det finns en hel del människor som glömmer att tänka efter själva tar vi med det som en del av kursen 😉

3. Vilka får använda behandlingsmaskinen?

Vi hyr i regel endast ut maskinen till de som redan har en utbildning motsvarande hästmassageutbildningen på Axelsons. Så har det varit sedan starten och så är det fortfarande. Utbildningen till SFV-terapeut är i första hand för de som vill arbeta med behandling av hästar professionellt och tanken är att de som går nivå 1 även ska gå nivå 2 och 3.

Vi har dock öppnat upp för hästägare att gå nivå 1 utbildningen. Många ser värdet i att lära sig ta hand om sina egna hästar – och vi ser värdet i att så många som möjligt tar hand om hästarna på ett bra sätt. Det passar bra för oss också då, utbildningen är så pass heltäckande, grundläggande och på en så pass hög nivå att vi känner oss säkra på att de som gått den använder maskinen på ett professionellt och säkert sätt.

Genom åren har vi gjort vissa undantag och låtit personer med t.ex. större stall använda maskinen för mer regelbunden, förebyggande friskvård i samarbete med lokal terapeut – och de personerna har skrivit på ett avtal att de endast får använda maskinen för eget bruk.

Det går i linje med våra principer då vi vill att så många djur som möjligt ska få så bra hjälp som möjligt.

Vi på Atlasbalans väljer att lita på att människor talar sanning och att de vill väl. Tyvärr finns det personer där ute som har lurat oss och påstått att de har utbildning de inte har, eller som helt enkelt ljugit.

Det finns även personer som påstår att de jobbar med Swedish Fascia Vibes och vår maskin men som inte gör det.

Det här är väldigt svårt för oss att kontrollera, men vi gör vårt bästa.

Som människa står jag personligen (Axel Bohlin, marknadschef) dock fast vid att det är mer värt att lita på folk och bli lurad än det är att vara misstänksam. Vi tror på att inspirera människor till att bli bättre och nå sin fulla potential. En människa som når sin fulla potential, i alla fall enligt mig, litar på andra människor, är ärlig och uppriktig och tar ansvar för sina handlingar. Man får kalla mig naiv om man vill, men det är så vi har valt att bygga vårt företag, och det är den världen vi vill vara med och bygga.

När det gäller vilka som får använda maskinen finns det en till faktor att tänka på.

Vi har nämligen upptäckt att det finns personer som är otroligt välutbildade men som ändå inte använder maskinen på ett bra sätt. Samtidigt finns det personer med begränsad utbildning som är superduktiga. Så hur vet man vem som är en bra terapeut eller inte?

Det här är en av de starkaste anledningarna till att vi tagit fram en egen utbildning.

Vi har dessutom märkt stor skillnad i kunskap hos personer som gått samma kurs. Det här är inte ett problem som bara finns i terapeutubildningsbranschen.

Examination är utmanande och få institutioner har löst det på ett optimalt sätt.

Därför har vi tagit in Bo Sundblad, en av Sveriges främsta experter på examination och kunskapsmätning, för att se till att vår kurs inte går att klara om man inte KAN innehållet.

4. Vilken nivå håller utbildningen och hur är den framtagen?

Det är svårt att svara på vilken nivå en utbildning håller då man måste jämföra med andra utbildningar. Vi har valde en lite annorlunda approach när vi tog fram utbildningen.

Vi tog en av våra bästa terapeuter, Camilla Ranje Nordin, och studerade och intervjuade henne i ca 9 månader för att försöka få fram vad en terapeut egentligen kan. Många praktiker besitter nämligen tyst, eller dold, kunskap, kunskap som är mer intuitiv eller erfarenhetsbaserad.

Därefter har vi bett Camilla lägga upp kurserna utifrån sin erfarenhet som lärare och utifrån vad vi anser att man behöver kunna som SFV-terapeut.

Vårt mål är att man efter examination av nivå 3 ska kunna det Camilla kan, i alla fall det som går att lära ut.

Vissa saker går ju bara att lära sig via erfarenhet, men när man är klar med nivå 3 så ska man ha alla förutsättningar för att kunna göra ett fantastiskt jobb.

5. Hur ser de olika nivåerna/kurserna ut?

  • Nivå 1 kan du läsa mer om här: 
  • Nivå 2 är på ca 800 timmar (motsvarande en termins heltidsstudier) och går att läsa på helfart eller halvfart.
  • Nivå 2 består av fem delmoment och examination i form av sex kurshelger á ca 20 timmar med teori och praktik. Varje helg kommer följas av självstudier, praktik samt ett prov på varje moment. Utöver det tillkommer självstudier och egen praktik.

6. Vad krävs det för förkunskap för de olika nivåerna?

För att läsa nivå 1 behövs ingen förkunskap förutom hästvana, det är en introduktionskurs.

Inträdesprovet till nivå 2 är samma prov som kursprovet på nivå 1. Dessutom bör man inför nivå 2 ha lärt sig de latinska benämningarna på muskler och skelett. Det är inte ett krav, men det kommer bli svårt att hänga med annars.

För att läsa nivå 3 behöver man ha godkänt på nivå 2.

7. Hur kan ni påstå att få lär ut Fascia på utbildningar idag?

För att läsa nivå 1 behövs ingen förkunskap förutom hästvana, det är en introduktionskurs.

Inträdesprovet till nivå 2 är samma prov som kursprovet på nivå 1. Dessutom bör man inför nivå 2 ha lärt sig de latinska benämningarna på muskler och skelett. Det är inte ett krav, men det kommer bli svårt att hänga med annars.

För att läsa nivå 3 behöver man ha godkänt på nivå 2.

Påståendet att få lär ut Fascia idag grundar vi på:

  • All den forskning vi tagit del av de senaste 3 åren
  • Det vi fått från vårt medlemskap i Fascia Research Society
  • Samarbetet med Dr. Heike Jäger från Fascia Research Group i Ulm
  • Samarbetet med Vibeke S Elbrønd

Att endast ett fåtal lär ut fascia, baserat på det vi vet om fascia idag, är inte en överdrift eller ett skämt – det är snarare en underdrift. De senaste årens forskning kring Fascia förändrar HELA sättet vi ser på kroppen. Framför allt den rapport från 2014 som visade att det finns fler typer av nervändar som vi inte känner till, än som vi känner till.

Vi försöker ständigt förbättra sättet vi berättar om rådande forskningsläge och dess konsekvenser. Läs gärna ett av de senaste inläggen här.

När vi hade Dr Jäger på vår användarträff i maj så sa hon två saker som verkligen påverkade oss:

1. ”De gamla premisserna för forskning inom vårt anatomiska område gäller inte längre”

2. ”Det här tvingar oss tillbaka till ett observationsstadie. Nya upptäckter visar att vi vet för lite för att kunna ge några svar”

Detta vågar vi påstå att få lär ut, det faktum att vi vet så pass lite om kroppen för att med säkerhet kunna säga hur den fungerar.

Vi försöker därför lära ut det vi vet, från ett helhetsperspektiv, och koppla ihop det med vad vi trodde att vi visste om muskler, funktionskedjor och rörelseapparaten, på ett sätt så att man lär sig tidigare teorier men är öppen för att själv observera och fortbilda sig löpande.

Huvudsyftet med vår utbildning, eller med all utbildning, är att väcka nyfikenheten och viljan att lära sig och ständigt söka ny kunskap. Att tänka själv, värdera det man lär sig och bilda sig en egen uppfattning. Ju mer vi lär oss desto mer förstår vi att vi inte känner till.

Avslutningsvis så känns det jätteroligt att ha startat en utbildning. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för människor att göra det som de brinner för, och jag ser fram emot vårens kurshelger.

 

Varma hälsningar, Axel Bohlin, Utbildningsansvarig

Relaterade inlägg