Frågor och svar om utbildning till Certifierad Equine Fascia Specialist

Intresset har varit jättestort kring vår utbildning – och vi har fått en mängd frågor. Vi tänkte därför passa på att adressera några av dessa här.

1. Vilka lärare har ni på kursen?

Huvudlärare på kursen är Camilla Ranje Nordin, husdjursagronom, massör och equifysioterapeut. Camilla har även varit lärare på naturbruksprogrammets häst- djur- och hundinriktning i 20 år, där hon i huvudsak undervisat i anatomi, fysiologi, djursjukvård, sjukdomslära, utfodring, mikrobiologi, genetik och avel. Hon är idag Fasciaexpert på heltid och arbetar med att studera forskning, som skribent för The Fascia Guide, som regelbunden gäst i podcasterna Fasciaguiden och Fasciaguiden Häst och hon har certifierat och utbildat hundratals häst- och humanterapeuter.

2. I vilken grad kommer ni lära ut regler och lagar för hästbehandling?

Vi lägger stor vikt på att lära ut de regler och lagar som gäller för behandling av hästar, både under vår workshop och i utbildningen går vi igenom både indikationer och kontraindikationer. Exempelvis:

Indikationer (när det är bra att behandla):

Efter arbete som återhämtning, regelbundet underhåll, spänningar, rörelsestörningar, stela leder, gallor, svullnader (försiktig vid värme, ej direkt på), ovillig, trött i arbete, dålig cirkulation, ödem, nervösa hästar/spända hästar, efter skada, rehab, subakuta skedet (ej akut utan veterinär rek), torr hud och päls, torra hovar m.m.

Kontraindikationer (när man inte ska behandla):

Hälta (veterinärkoll först!) infektion, feber, akut skada med blödning (kan ev behandla runt om), vaccination, avmaskning, viss medicinering (kolla med behandlande veterinär), smittsamma hudsjukdomar, koliksymptom, dräktighet, akut lungblödare.

Här kan du anmäla dig till en workshop för en första inblick i vad Fasciabehandling innebär

Under vår workshop betonar vi när man absolut inte får behandla en häst utan att först kolla med veterinär (bl.a. vid hälta) och vi lär inte ut symptombehandling alls. Vi lär däremot ut grunderna i Fasciabehandling; för att öka rörlighet och avslappning men inte för att lösa problem. Vill man lära sig symptombehandling och problemlösning är det vår utbildning man ska gå.

Här kan du anmäla dig till nästa utbildning till Certifierad Equine Fascia Specialist

3. Vilka får använda behandlingsmaskinen?

Grundregeln är att endast utbildade hästterapeuter får använda vår behandlingsmaskin. Så har det varit sedan starten och så är det fortfarande. Oavsett tidigare utbildningar och kunskapsnivå erbjuds man alltid att gå vår workshop när man skaffar maskinen för att lära sig grunderna i just Fasciabehandling.

Vi har dock öppnat upp för alla hästintresserade att gå vår workshop. Många ser värdet i att lära sig ta hand om sina egna hästar och att lära sig mer om Fasciakunskap även om de inte har en egen maskin att behandla med. Vissa väljer också att gå vår workshop innan de beslutar sig för om de ska utbilda sig och/eller skaffa maskinen.

Genom åren har vi gjort vissa undantag och låtit personer med t.ex. större stall använda maskinen för mer regelbunden, förebyggande friskvård i samarbete med lokal terapeut – och de personerna har skrivit på ett avtal att de endast får använda maskinen för eget bruk. Det går i linje med våra principer då vi vill att så många djur som möjligt ska få så bra hjälp som möjligt.

Vi på Fascia Horse väljer att lita på att människor talar sanning och att de vill väl. Tyvärr finns det personer där ute som har lurat oss och påstått att de har utbildning de inte har, eller som helt enkelt ljugit.

Det finns även personer som påstår att de jobbar med Fasciabehandling och vår maskin men som inte gör det.

Det här är väldigt svårt för oss att kontrollera, men vi gör vårt bästa. Vill man vara helt säker på vem man anlitar kan man t.ex. titta på vår sida över terapeuter med maskin. Alla terapeuter som har maskinen finns inte listade där, men samtliga som har maskinen och som är certifierade finns med på sidan. (Du hittar den här!)

När det gäller vilka som får använda maskinen finns det en till faktor att tänka på.

Vi har nämligen upptäckt att det finns personer som är otroligt välutbildade men som ändå inte använder maskinen på ett bra sätt. Samtidigt finns det personer med begränsad utbildning som är superduktiga. Så hur vet man vem som är en bra terapeut eller inte?

Det här är en av de starkaste anledningarna till att vi tagit fram en egen utbildning.

Vi har dessutom märkt stor skillnad i kunskap hos personer som gått samma kurs. Det här är inte ett problem som bara finns i terapeutubildningsbranschen.

Examination är utmanande och få institutioner har löst det på ett optimalt sätt.

Därför har vi tagit in Bo Sundblad, en av Sveriges främsta experter på examination och kunskapsmätning, för att se till att vår kurs inte går att klara om man inte KAN innehållet.

4. Vilken nivå håller utbildningen och hur är den framtagen?

Det är svårt att svara på vilken nivå en utbildning håller då man måste jämföra med andra utbildningar. Vi har valt en lite annorlunda approach när vi tog fram utbildningen.

Vi tog en av våra bästa terapeuter, Camilla Ranje Nordin, och studerade och intervjuade henne i ca 9 månader för att försöka få fram vad en terapeut egentligen kan. Många praktiker besitter nämligen tyst, eller dold, kunskap, kunskap som är mer intuitiv eller erfarenhetsbaserad.

Därefter har vi bett Camilla lägga upp kurserna utifrån sin erfarenhet som lärare och utifrån vad vi anser att man behöver kunna som Fasciaterapeut. Utbildningen har sedan vidareutvecklats tillsammans med fler av landets främsta hästterapeuter och själva upplägget har utvecklats parallellt med den humanutbildning vi också har, där vi på bägge sidor hämtat lärdomar och best practise.

Vissa saker går ju bara att lära sig via erfarenhet, men när man är certifierad så ska man ha alla förutsättningar för att kunna göra ett fantastiskt jobb. Och hittills har vi enbart fått (enormt mycket) positiv feedback till oss från både terapeuter som har gått utbildningen och kunder/hästägare som har anlitat dem.

5. Hur ser de olika utbildningarna ut?

  • 1 – Workshop. Endagsutbildning, öppen för alla. Läs mer här
  • 2 – Utbildning. Öppen för alla men kräver goda hästkunskaper. Ca 800 timmar inkl. självstudier och 100 elevbehandlingar. Läs mer här

6. Vad krävs det för förkunskap för de olika nivåerna?

Vår workshop kräver inga förkunskaper annat än hästvana, det är en introduktionskurs.

Utbildningen kräver god hästvana. Det är inget måste utan något man kan lära sig under kursens gång, men yrkesspecifika termer och begrepp, t.ex. latinska benämningarna på muskler och skelett underlättar om man redan kan.

7. Hur kan ni påstå att få lär ut Fascia på utbildningar idag?

Påståendet att få lär ut Fascia idag grundar vi på:

  • All den forskning vi tagit del av sedan 2012
  • Det vi fått från vårt medlemskap i Fascia Research Society
  • Samarbetet med Dr. Heike Jäger från Fascia Research Group i Ulm
  • Samarbetet med veterinär Vibeke S Elbrønd

Att endast ett fåtal lär ut Fascia, baserat på det vi vet om Fascia idag, är inte en överdrift eller ett skämt – det är snarare en underdrift. De senaste årens forskning kring Fascia förändrar HELA sättet vi ser på kroppen. Framför allt den rapport från 2014 som visade att det finns fler typer av nervändar som vi inte känner till, än som vi känner till.

Vi försöker ständigt förbättra sättet vi berättar om rådande forskningsläge och dess konsekvenser. Läs gärna mer på The Fascia Guide

När vi hade Dr Jäger på en av våra användarträffar så sa hon två saker som verkligen påverkade oss:

1. ”De gamla premisserna för forskning inom vårt anatomiska område gäller inte längre”

2. ”Det här tvingar oss tillbaka till ett observationsstadie. Nya upptäckter visar att vi vet för lite för att kunna ge några svar”

Detta vågar vi påstå att få lär ut, det faktum att vi vet så pass lite om kroppen för att med säkerhet kunna säga hur den fungerar.

Vi försöker därför lära ut det vi vet, från ett helhetsperspektiv, och koppla ihop det med vad vi trodde att vi visste om muskler, funktionskedjor och rörelseapparaten, på ett sätt så att man lär sig tidigare teorier men är öppen för att själv observera och fortbilda sig löpande.

Huvudsyftet med vår utbildning, eller med all utbildning, är att väcka nyfikenheten och viljan att lära sig och ständigt söka ny kunskap. Att tänka själv, värdera det man lär sig och bilda sig en egen uppfattning. Ju mer vi lär oss desto mer förstår vi att vi inte känner till.

Relaterade inlägg