Kan man skada hästen med djupvågsbehandling?

  • Kan man skada hästen vid behandling med maskinen?
  • Hur fungerar behandlingen egentligen?
  • … och när ska man inte behandla hästen?
  • Camilla Ranje Nordin, utbildningsansvarig för yrkesutbildningen till Equine Fascia Specialist och lärare i Fasciakunskap och Fasciabehandling ger sin syn på saken här

Skonsam behandling, utan hårt tryck som sätter igång flödet

Djupvågsbehandling är en väldigt skonsam behandling och de mjuka vibrationerna kan omöjligt skada om man inte brukar våldsam kraft mot nackkotor, kranialnerver, senor mm, vilket hästen aldrig skulle acceptera. Behandlingen utförs inte med någon större tryckkraft om inte hästen själv ber om det, vilket de ibland gör, ofta över bakdel längs hamstrings, gluteus mm.

Vibrationerna sätter igång flödet och man kan komplettera med olika tryck och drag med händer och maskin för att få större effekt, likt manuell fasciarelease. Man kan dock aldrig trycka och behandla hårdare än att hästen accepterar det och hästar är ju väldigt känsliga och visar direkt vad som är acceptabelt.

En behandling ska alltid gå ut på att få hästen ner i parasympatisk reaktion. Självklart måste den som behandlar ha god kunskap om hästens anatomi och fysiologi! Det gäller all typ av professionell behandling.

Många hästar har en förtätad muskelfascia

Många hästar idag är överrörliga, bl a islandshästar, frieser, nordsvenskar och även många dressyr- och hopphästar. Aveln har gått åt det hållet. Det innebär att deras Fascia är mjukare och mindre stabil över hela kroppen, inte bara runt leder och ligament. Följden blir då också att det är muskulaturen som får ta ”smällen” och lägga större kraft på att stabilisera kroppen, något som Fascian annars skulle gjort. Det innebär att muskulaturen, egentligen muskelfascian, ofta blir väldigt överansträngd och spänd, det blir en så kallad förtätning.

Hästens Fascia – en fast del och en flytande del

Ny forskning har under de senaste åren givit mycket ny förståelse för Fascians uppbyggnad och fysiologi på molekylär mikronivå. I stora drag kan man säga att Fascian består av en fast och en flytande del (förutom celler som håller koll och producerar komponenterna). Fascians ”fasta del”, mest kollagenfibrer, är mindre stabil hos de överrörliga och jag tror att det är det som kritiker fokuserar på om det riktas kritik mot djupvågsbehandling. Man tror att behandlingen gör de redan mjuka, instabila fasciafibrerna, ännu mjukare.

Den flytande delen, grundsubstansen, består till stor del av hyaluronsyra som binder stora mängder vatten. Det här ger flödet runt alla celler och kollagenfibrer i all vävnad. Grundsubstansen ändrar snabbt sammansättning och egenskaper vid ändring i pH (överansträngning, mjölksyra), rörlighet (för mycket, för lite), temperatur mm, med så kallad förtätning som följd. Förtätningen är, förenklat, instängt vatten som inte längre kan flöda fritt. Det ger ett högre tryck i vävnaden, till exempel i muskelfascian runt varje liten muskelfiber, med sämre näringsutbyte till celler, sämre nervsignalering, sämre lymfflöde och blodflöde och naturligtvis inskränkningar i rörelserna.

Jag har själv ett antal överrörliga hopphästar. De är i praktiken oftast i större behov av behandling för att minska trycket som byggs upp på grund av förtätning i bland annat muskelfascians grundsubstans. Det här trycker på nervreceptorer som muskelspolar och andra proprioceptorer, med överretning och sämre signalering som följd. Det resulterar i sämre koordination och balans och därmed ökad skaderisk.

Vibrationer sätter fart på flödet i grundsubstansen, frigör vätska och förbättrar kommunikation

De mjuka vibrationerna sätter fart på flödet i grundsubstansen, bland annat hyaluronsyran, vattnet frigörs och därmed förbättras all kommunikation i Fascian. Forskning visar också att flödet i hyaluronsyran ökar 3 – 17 ggr mer med hjälp av vibrationer jämfört med manuell teknik med bara händerna (Roman et al, 2013). Det spar dessutom på terapeutens krafter.

Det är alltså flödet vi påverkar med vibrationerna och resultaten är oftast mycket positiva, även för överrörliga. Jag har djupvågsbehandlat ett mycket stort antal hästar under många års tid, många på högsta elitnivå inom fler olika discipliner, både islandshästar, halvblod, travhästar och andra överrörliga och de svarar fantastiskt bra på behandling. Självklart krävs omdöme och att man lyssnar på hästen. Viktigt är att få igång flödet i hela kroppen och flera behandlingar krävs ju ofta beroende av problem. Hästen behöver också återhämtning innan nästa behandling och även uppbyggande träning.

När ska du inte behandla?

På häst finns kontraindikationer! Hälta, akuta skador, allmäninfektioner med feber, hudinfektioner, vaccination, avmaskning. Personligen vill jag heller inte behandla andras dräktiga ston (vill inte råka ut för att bli beskylld för eventuell abortering), men jag behandlar dock mina egna dräktiga ston.

/Camilla Ranje Nordin, utbildningsansvarig Fascia Horse by Atlasbalans

Vill du lära dig mer om Fascia och behandling av Fascia?

  • Varje år kommer ny fasciaforskning och vår uppfattning om hur kroppen fungerar är under ständig förnyelse.
  • Sedan 2015 har vi samlat ihop över 1000 forskningsartiklar med ambitionen att förmedla kunskap om kroppen på ett enkelt sätt.
  • Forskning, insikter och intervjuer med experter hittar du på thefasciaguide.com
  • Hur man applicerar denna kunskap i praktisk behandling går vi igenom på våra Fascia Workshops som du kan läsa mer om här

Läs mer om att behandling med maskinen