Så räknar du hem din investering

Det händer att vi pratar med terapeuter intresserade av en maskin, som gärna vill, men som räknat på kostnaderna och inte fått det att gå ihop.

Vid en första anblick har vi full förståelse för att maskinen kan kännas som en stor investering, det kan kännas som ett stort steg. Men ekonomiskt, om man verkligen räknar på det, är det en investering man ska kunna räkna hem.

Hur kan vi säga så? Jo för att vi hjälpt hundratals terapeuter att ta steget, satsa på sig själva och sin verksamhet. Räknar man på det, gör man en plan, en budget, och håller sig till den så kan du inte bara räkna hem maskinen – det blir en mycket bättre investering än din utbildning och den inte bara betalar sig själv – du tjänar på det i långa loppet.

Varför är det maskin OCH medlemskap och hur tänkte vi vid prissättningen?

Om du ser till maskiner som antingen använder liknande teknologi eller som får liknande resultat så är de ca 3 gånger dyrare än Atlasbalans M1 och M2 och om vi också satsade på att erbjuda en medicinklassad produkt skulle samma maskin prissättas ungefär 4 gånger priset idag.

Men det går emot vår vision. Vi vill hjälpa terapeuter ta sin verksamhet till en ny nivå och därför har vi medvetet satt ett pris som en terapeut har råd med. Under din första vecka som kund tar vi dessutom fram en enkel plan för hur du ska kunna ta mer betalt per behandling OCH få nöjdare kunder (mer om det längre ner).

Det är också på grund av samma vision som vi 2015 valde att baka ihop maskinen med ett medlemskap på 36 månader. Många av våra kunder som köpte en maskin utan medlemskap har missat allt nytt som hänt de senaste åren i form av ny forskning, nya behandlingstekniker och nya uppdateringar. 2017 uppfanns t.ex. en teknik att behandla direkt på skelettet och 2019 släpps nya tekniker där vi använder tryck och avlastning för att släppa på spänningar på bara minuter.

Dessutom kan vi i medlemskapet inkludera express-service vilket innebär att du får en ersättningsmaskin inom 1-2 arbetsdagar om något händer.

Ofta gör man misstaget att man räknar med ökade kostnader, utan att räkna med ökade intäkter. Då är det inte konstigt att det inte går ihop.

Så… låt oss prata lite investeringskalkylering.

Ur ett ekonomiskt perspektiv bör man inte se på en investering som enbart en kostnad. En investering gör man för att man förväntar sig få ut någon form av avkastning. Så här kommer lite tips för hur du beräknar värdet av en investering – självklart är det applicerbart på andra investeringar än en behandlingsmaskin.

Förväntade intäkter & alternativkostnad

För att beräkna värdet på en investering med en kostnad på ca 2500 kr per månad är det smart att även beräkna förväntade intäkter samt alternativkostnad (kostnad för att INTE ha maskinen).

När du beräknar intäkter kan du använda dig av tre faktorer:

  • Behandlingspris
  • Behandlingstid
  • Kundnöjdhet.

Behandlingspriset du kan ta med maskinen är i de allra flesta fall högre än det terapeuter tar idag. Rekommenderat pris ligger någonstans runt 990-1200 kr/h för behandling av människa och 1000-1500 kr/h för behandling av häst – ett pris kunden gladeligen betalar med tanke på resultatet.

Behandlingstiden kan du antingen behålla som den är, höja priset och göra till en premiumtjänst. Eller varför inte även in införa kortare behandlingar (10-30 min på människa, 20 min på häst – rek. pris 200 kr/10 min) vilket gör att du har möjlighet att hinna med fler behandlingar per vecka.

Kundnöjdheten är en viktig faktor att räkna in. Bra behandlingsresultat ger ringar på vattnet och det är vanligt att kunder av sig själva rekommenderar sina bekanta att komma till dig då behandlingen är både effektiv och skön. Om du dessutom använder dig av knepen i vår kostnadsfria företagsutbildning kan du enkelt förvandla en nöjd kund till 5 nya kunder.

Alternativkostnaden kan beräknas dels på missad intäkt av att inte ha maskinen (se mer nedan) och dels på andra faktorer som t.ex. din egen arbetsmiljö: du kommer att orka mer och längre om du har en maskin, jobbet kommer bli mindre slitsamt, du kommer få bättre resultat och du kommer kunna göra större skillnad för dina kunder.

Maskinen är en investering som du borde kunna räkna hem utan större problem

Så… Låt oss räkna lite på det!

Maskin + medlemskap kostar i dagsläget 2500 kr per månad (2020-01-09). Hur räknar vi ihop den investeringen?

Första räkneexemplet

Låt oss säga att behandling med maskiner ger dig 3-4 fler behandlingar per månad än du har idag, antingen via rekommendationer eller strategier för kundvård från företagsutbildning. Låt oss säga att du valt att ta 900 kr per behandling (720 exkl. moms)

Då har du 2 160-2 880 kr exkl. moms per månad i extra intäkt. Följer du stegen i vår företagsutbildning bör det inte vara några problem.

Andra räkneexemplet

Låt oss säga att du har en kundbas på 100 kunder och att du införskaffar en maskin som gör att du kan få bättre resultat på kortare tid.

Kan du få dina trogna kunder att betala 200 kr mer för en bättre behandling? Kan du säga att de får testa första gången för samma pris som idag men att det nästa gång kommer kosta 200 kr mer. Kan du får dem att betala 100 kr för behandlingen?

På en utbildning under våren 2018 var det en kund till oss som glatt berättade om en ny insikt, det var en pollett som trillat ner. Genom att höja priset tappade hon visserligen vissa kunder, men inkomstbortfallet täcktes av prishöjningen. Så plötsligt hade hon lika mycket pengar in – men mycket mer tid!

Tredje räkneexemplet

Vad händer när du får mer tid? Om du minskar din behandlingstid med 15 minuter per behandling och du har 4 behandlingar per dag är det en extra timme som du kan göra något annat på. Du skulle kunna ägna mer tid åt marknadsföring så att du får in fler nya kunder. Eller varför inte jobba lite mer med kundvård och kundservice och se till att dina kunder vet att du bryr dig om dem. Fler tips finner du i företagsutbildningen. Aktiviteterna borde leda till fler kunder = mer intäkter.

Fjärde räkneexemplet – alternativkostnad.

Alternativkostnaden är vad det kostar dig att INTE införskaffa en maskin. Alltså de intäkter du idag går miste om för att du inte jobbar med Fasciabehandling.

Ett sätt att räkna på det kan vara att ta antal behandlingar du har per månad, multiplicera det med 900 kr och se hur stor skillnaden är mellan vad du tjänar idag och vad du skulle tjäna om du haft maskinen. Ett annat sätt att räkna på det är vilka nya kunder du går miste om som går till någon annan för att de jobbar med moderna verktyg och framtidens friskvård. Men det är ju bara räkneexempel 😉

Sammanfattning

Maskinen är en investering som du borde kunna räkna hem utan större problem genom:

  • Låg kostnad per månad
  • Tre potentiella nya strategier för att öka intäkt (högre pris, mer tid och fler kunder)
  • Mindre kostsamt än alternativkostnaden (sämre arbetsmiljö och hälsa, sämre resultat, lägre effektivitet, lägre intäkter, högre risk för skador)

Vi hoppas att du fått ett annat perspektiv på ekonomi, affärsverksamhet och lönsamhet efter att ha läst det vi skrivit ovan.

Relaterade inlägg